Frågor till filmerna

Här hittar du frågor till filmerna "Vatten, avloppsrening och miljö - Så funkar det", ”Du och avloppet”, ”Käppalaverket” och ”Kretsloppet”.

Syftet med frågorna är att eleverna ska få reflektera över hur miljö, avloppsrening och kretslopp hänger ihop samt vad de själva har för roll i detta och hur de kan göra skillnad genom att använda avloppet på rätt sätt.

Om du vill kan du mejla frågor som uppkommer till oss på kappala@kappala.se så återkommer vi med svar. 

För att eleverna ska kunna diskutera och svara på frågorna rekommenderar vi att ni först tittar på våra filmer

Frågor till film 1 - Vatten, avloppsrening och miljö – Så funkar det

 • Varför ska man vara rädd om vatten?
 • Från vilken sjö kommer dricksvattnet i Stockholmsområdet?
 • Vad händer om man släpper ut avloppsvatten i en sjö eller ett hav utan att rena vattnet?
 • Vilka tre saker får man spola ner i toaletten?
 • Vad gör mikroorganismerna i avloppsreningsverket?
 • Vad gjorde man med avloppsvatten förr i tiden innan det fanns avloppsreningsverk?
Frågor till film 1, pdf, 0,7 mb

Frågor till film 3 – Du och avloppet

 • Var i ditt hem finns det avlopp? Vad spolas ner där?
 • Vad får man spola ner i avloppet?
 • Vad får man inte spola ner i avloppet? Vad ska man göra med det som man inte får spola ner?
 • Vad kan hända om man spolar ner fel saker i avloppet?
 • Har du eller någon du känner spolat ner något som man inte får i toaletten? Vad var det som spolades ner?
Frågor till film 3, pdf, 0,6 mb

Frågor till film 4 – Käppalaverket

 • Vet du vart ditt avloppsvatten tar vägen när det har spolats ner i avloppet?
 • Vad kan ett avloppsreningsverk rena bort?
 • Varför måste avloppsvattnet renas?
 • Hur skulle det vara om avloppsreningsverk inte fanns?
 • Vad kan du göra för att det ska bli lättare för avloppsreningsverket att rena vattnet?
Frågor till film 4, pdf, 0,6 mb

Frågor till film 5 – Kretsloppet

 • Vad gör Käppalaverket mer än att rena avloppsvatten?
 • Efter att avloppsvattnet har renats finns det kvar något som kallas för slam. Vet du vad man kan använda det till?
 • Varför är det bra med biogasbussar?
Frågor till film 5, pdf, 0,6 mb

Dela sidan