Bilden visar en del av en biologisk reningsbassäng

Hållbarhetsanalys för värmeåtervinning ur avloppsvatten

Nästan all den värme som används för att värma upp varmvatten går idag förlorad. Detta projekt undersöker om det är möjligt att återvinna värmen på ett hållbart sätt, samt var i systemet det är bäst att utvinna värmen.

Enligt en studie från energimyndigheten använder varje svensk 1150kWh per år för uppvärmning av varmvatten. All denna energi spolas ner i avloppet. Projektet hållbarhetsanalys för värmeåtervinning ur avloppsvatten (HÅVA) undersöker om denna värme kan återvinnas, antingen i fastigheten, i ledningsnätet eller i avloppsreningsverket. Målsättningen är att ta reda på om det går att återvinna värme ur avloppsvatten i stor skala, utan negativ påverkan på avloppsreningsprocessen eller på miljön.

Det är redan idag tekniskt möjligt att utvinna värme ur avloppsvatten med hjälp av värmeväxlare eller värmepump, men det är förenat med vissa osäkerheter. Ju tidigare värmen återvinns i systemet, desto mer energi och högre temperatur kan återföras. Samtidigt kan reningsprocesserna i avloppsreningsverken, inte minst i den biologiska reningen, påverkas negativt om avloppsvattnets temperatur är för låg. Därför måste man ta hänsyn till flera parametrar när man utreder vad som är möjligt att göra.

Käppalaförbundet ingår i projektet tillsammans med bland annat forskningsinstitut, universitet, värmedistributörer och andra avloppsreningsverk. Bland annat har projektet utfört en hållbarhetsanalys i fallstudie vid Käppalaverket.

Projektet är delvis finansierat av forskningsrådet Formas och av Svenskt Vatten Utveckling. 

Dela sidan