2020

Här hittar du kungörelser, kallelser med handlingar och protokoll från förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och valberedning från 2020.

Dokument 2020

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktiges protokoll 2020-11-03, pdf, 1,8 mb
Kallelse med handlingar 2020-11-03, pdf, 2,4 mb
Kungörelse förbundsfullmäktige 2020-11-03, pdf, 0,2 mb
Förbundsfullmäktiges protokoll 2020-05-19, pdf, 1,7 mb
Kallelse med handlingar 2020-05-19, pdf, 2,5 mb
Förbundsfullmäktiges kungörelse 2020-05-19, pdf, 0,1 mb

Förbundsstyrelse

Styrelseprotokoll 2020-12-15, pdf, 1,7 mb
Kallelse med handlingar 2020-12-15 , pdf, 1,9 mb
Styrelseprotokoll 2020-10-13, pdf, 1,7 mb
Kallelse med handlingar 2020-10-13, pdf, 3 mb
Styrelseprotokoll 2020-08-27, pdf, 1,7 mb
Kallelse med handlingar 2020-08-27, pdf, 2,4 mb
Styrelseprotokoll 2020-06-11, pdf, 0,3 mb
Kallelse med handlingar 2020-06-11, pdf, 7,6 mb
Styrelseprotokoll 2020-03-26, pdf, 1,7 mb
Kallelse med handlingar 2020-03-26, pdf, 3,6 mb

Valberedning

Valberedningens protokoll 2020-04-08, pdf, 0,4 mb

Dela sidan