2020

Här hittar du kungörelser, kallelser med handlingar och protokoll från förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och valberedning från 2020.

Dokumentlista

Förbundsfullmäktige

Kallelse med handlingar 2020-11-03
Förbundsfullmäktiges protokoll 2020-11-03
Kungörelse *reviderad* – kallelse till förbundsfullmäktigesammanträde 2020-11-03
Kallelse med handlingar 2020-05-19
Förbundsfullmäktiges protokoll 2020-05-19
Förbundsfullmäktiges kungörelse 2020-05-19

Förbundsstyrelse

Kallelse med handlingar 2020-12-15
Styrelseprotokoll 2020-12-15
Kallelse med handlingar styrelsen 2020-10-13
Styrelseprotokoll Käppala 2020-10-13 justerat
Kallelse med handlingar 2020-08-27
Styrelseprotokoll 2020-08-27
Kallelse med handlingar 2020-06-11
Styrelseprotokoll 2020-06-11
Kallelse med handlingar 2020-03-26
Styrelseprotokoll 2020-03-26

Valberedning

Valberedningens protokoll 2020-04-08

Dela sidan