Nyheter 2019

Här hittar du alla nyheter från 2019.

2019-12-02

Automationsingenjör till Käppalaförbundet

Vill du vara med oss på vår resa att utveckla Käppalaförbundets moderna styrsystem? I en nyinrättad tjänst som automationsingenjör får du arbeta med programmering, felsökning och underhåll tillsammans med kollegor. Vi erbjuder dig ett arbete i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Automationsingenjör till Käppalaförbundet
2019-11-19

Spola rätt på världstoalettdagen

Tisdagen den 19 november är det världstoalettdagen. Dagen har instiftats av FN för att uppmärksamma hur viktigt välfungerande avloppslösningar är för ett samhälle. Det bästa du kan göra är att bara spola ner bajs, kiss och toalettpapper i avloppet.

Spola rätt på världstoalettdagen
2019-11-19

Käppalaförbundet söker projektcontroller

Vill du arbeta som projektcontroller i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant? Som projektcontroller på Käppalaförbundet kommer du att arbeta i en bred och spännande roll.

Käppalaförbundet söker projektcontroller
2019-11-18

Risk för luktstörning utmed Käppalaförbundets tunnelsystem

Tisdagen den 19 november 2019 kommer förbundet att genomföra arbete i de yttre anläggningarna utmed tunnelsystemet, vilket påverkar ventilationen. Det medför ökad risk för luktstörningar längs med hela tunnelsystemet medan arbetet pågår.

Risk för luktstörning utmed Käppalaförbundets tunnelsystem
2019-11-18

Kemist till Käppalaförbundet

Till vårt härliga gäng på Käppalaförbundets egna laboratorium, söker vi nu en kemist för en tillsvidareanställning. Vi erbjuder dig ett arbete i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Kemist till Käppalaförbundet
2019-11-08

Examensarbete om högbelastad rötkammare

Käppalaförbundets process- och utvecklingsenhet söker en examensarbetare för våren 2020, som ska utvärdera maximal belastning för en stabil rötprocess samt vad som ytterligare kan göras vid processproblem i rötningen.

Examensarbete om högbelastad rötkammare
2019-10-31

Industridoktorand till projekt om implementering av digitala tvillingar på avloppsreningsverk

Inom VA-branschen pågår flera forskningsprojekt på temat digitala tekniker. Nu söker IVL Svenska Miljöinstitutet en industridoktorand som ska arbeta med att implementera digitala tvillingar på avloppsreningsverk. Käppalaförbundet är en av aktörerna som ingår i projektet.

Industridoktorand till projekt om implementering av digitala tvillingar på avloppsreningsverk
2019-10-18

Chef för teknisk dokumentation på Käppalaförbundet

Vill du vara med oss på vår resa att utveckla Käppalaförbundets tekniska anläggningsinformation? I en nyinrättad chefsroll får du ansvar för att etablera och utveckla Käppalaförbundets enhet för teknisk dokumentation. Vi erbjuder dig ett arbete i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Chef för teknisk dokumentation på Käppalaförbundet
2019-10-08

45 procent häller ut fett i avloppet

45 procent av invånarna i Käppalaförbundets elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm uppger att de alltid eller ofta häller ut eller diskar ur överblivet fett i diskhon efter att de har stekt mat. Det visar en undersökning som Kantar Sifo nyligen har genomfört på Käppalaförbundets uppdrag. Fett i avloppet är ett problem eftersom fettet stelnar och bildar proppar och fettberg i avloppssystemet vilket leder till stopp och onödiga kostnader. Käppalaförbundet startar nu en informationskampanj för att försöka få bukt med problemet.

45 procent häller ut fett i avloppet
2019-09-27

Käppalaförbundet söker utvecklingsingenjör

Vill du arbeta med ansvar för utveckling och utvärdering av nya processtekniker för att öka kapaciteten i reningsprocessens olika steg och möta nya skarpare reningskrav? Vi förstärker nu vår process- och utvecklingsenhet och söker dig som är ingenjör med utvecklingserfarenhet från processindustrin. Du kommer till en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Käppalaförbundet söker utvecklingsingenjör
2019-09-27

Käppalaförbundet söker processingenjör

Vi söker nu en processingenjör till ett av Sveriges största och modernaste avloppsreningsverk. Du kommer att ingå i ett kunnigt och engagerat team med processingenjörer och utvecklingsingenjörer som tillsammans arbetar med att styra, följa upp och utveckla Käppalaverkets reningsprocesser. Vi erbjuder dig ett arbete i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Käppalaförbundet söker processingenjör
2019-08-30

Industridoktorand till projekt om hållbar kolåtervinning från slam

Käppalaförbundet har tillsammans med andra avloppsreningsverk i Stockholmsregionen initierat ett projekt som ska ta fram hållbara processtekniska lösningar för kolåtervinning från slam. Nu söker man en industridoktorand som vill delta i projektet.

Industridoktorand till projekt om hållbar kolåtervinning från slam
2019-08-28

Helgarbete utmed Södra Kungsvägen den 1 september

Söndagen den 1 september kommer vår entreprenör att utföra arbeten vid vår nya rötkammare som byggs utmed Södra Kungsvägen.

Helgarbete utmed Södra Kungsvägen den 1 september
2019-08-15

Nytt verksamhetstillstånd: Käppalaförbundet får rena mer avloppsvatten i Käppalaverket, men med skärpta utsläppskrav

Tillståndsprocessen för Käppalaförbundets nya verksamhetstillstånd är nu avslutad. Det nya tillståndet gäller fortsatt och utökad verksamhet vid Käppalaverket på Lidingö där avloppsvatten från elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm renas. Förbundet får bland annat möjlighet att rena mer avloppsvatten, men med skärpta utsläppsvillkor.

Nytt verksamhetstillstånd
2019-08-01

Angående badförbud vid Käppalabadet

Sedan i tisdags, 30 juli, avråder Lidingö stad från att bada vid Käppalabadet på Lidingö. Det finns inget som tyder på att Käppalaförbundets verksamhet har orsakat detta.

Angående badförbud vid Käppalabadet
2019-06-20

Ansvarig för underhållsdokumentation till Käppalaförbundet

Vill du bli en del av vårt härliga gäng och arbeta som ansvarig för underhållsdokumentation på ett av Sveriges största avloppsreningsverk? Då kan den här tjänsten vara för dig. Käppalaförbundet är inte bara ett mycket effektivt avloppsreningsverk utan också en resursutvinningsanläggning med stort miljöfokus som befinner sig i en tillväxtfas. Vi behöver nu förstärka vår produktionsavdelning med en ansvarig för underhållsdokumentation.

Ansvarig för underhållsdokumentation till Käppalaförbundet
2019-06-12

Nyrenoverade sandfilter

Renoveringen av Käppalaverkets 30 sandfilterbassänger är klar. Under projektet, som har pågått i ungefär ett år, har nästan 2 500 ton sand och leca ersatt det gamla uttjänta materialet och 87 000 filterdysor har bytts ut.

Nyrenoverade sandfilter
2019-06-11

Ny chef på process- och utvecklingsenheten

Jonas Grundestam har anställts som ny chef på förbundets process- och utvecklingsenhet.

Ny chef på process- och utvecklingsenheten
2019-06-11

Årsmagasin 2018

Vårt nya årsmagasin är här med flera intressanta artiklar. Läs bland annat om läkemedelsrening och hur förbundet arbetar med den frågan och om vår nya anläggning för högflödesrening.

Årsmagasin 2018
2019-06-11

Årsredovisning 2018

Under 2018 renade vi 50,5 miljoner kubikmeter avloppsvatten i Käppalaverket. Dessutom levererade vi 4,1 normalkubikmeter fordonsgas till SL och producerade ungefär 33 600 ton slam.

Årsredovisning 2018
2019-06-10

Käppalaverkets styrsystem uppgraderas

Nästan alla processer i Käppalaverket sköts av ett självstyrande styrsystem och är helt automatiserade. Det befintliga styrsystemet börjar bli omodernt. Därför pågår nu ett omfattande projekt där styrsystemet uppgraderas i etapper för att möta teknikutvecklingen och framtidssäkra driften av verket.

Käppalaverkets styrsystem uppgraderas
2019-06-07

Bra resultat för skräpkampanj

Under perioden 2018-2020 genomför Käppalaförbundet en 3-årig informationskampanj. Kampanjen har som syfte att få invånarna i medlemskommunerna att inte spola ner skräp och fett i avloppet. Den tredje och avslutande delkampanjen om skräp genomfördes i mars 2019 med bra resultat.

Bra resultat för skräpkampanj
2019-05-27

Arbete vid den nya rötkammaren under sommaren

Med start i slutet av maj kommer vår entreprenör att utföra arbete vid den nya rötkammaren som byggs vid Käppalaverket. Arbetet kan tyvärr ge upphov till visst oljud i närområdet.

Arbete vid den nya rötkammaren under sommaren
2019-05-24

Projektkoordinator till Käppalaförbundet

Käppalaförbundet driver ett av Sveriges största avloppsreningsverk. Med nya skärpta reningskrav och fler anslutna behöver vår kapacitet utökas, och vi har många pågående och framtida investeringsprojekt. Projektavdelningen ansvarar för alla projekt, av varierande storlek och komplexitet, som drivs av förbundet. Vi behöver nu förstärka vår avdelning med en projektkoordinator.

Projektkoordinator till Käppalaförbundet
2019-04-08

Ny byggnad för luktreningsutrustning vid Käppalaförbundets anläggning i Spisen

Käppalaförbundet bygger en ny byggnad för luktreningsutrustning vid vår anläggning i Spisen på nordvästra Lidingö.

Ny byggnad för luktreningsutrustning vid anläggningen i Spisen
2019-04-01

Kommunikatör med ansvar för studiebesök till Käppalaförbundet

Vill du kommunicera kring en viktig miljöfråga som berör alla i samhället? Kan du förmedla kunskap på ett engagerat, pedagogiskt och intresseväckande sätt? Varje år besöker cirka 4 000 personer vårt avloppsreningsverk, Käppalaverket på Lidingö, som är Sveriges tredje största. Besökarna får lära sig mer om vår verksamhet och hur man använder avloppet på rätt sätt och bidrar till en bättre miljö. Vi söker nu dig som vill ansvara för vår studiebesöksverksamhet.

Kommunikatör med ansvar för studiebesök till Käppalaförbundet
2019-03-26

Anläggningssamordnare till Käppalaförbundet

Vill du arbeta med att driva och förbättra förutsättningarna för en säker arbetsmiljö på ett av Sveriges största och modernaste avloppsreningsverk? Käppalaförbundet söker nu en engagerad och kommunikativ Anläggningssamordnare med erfarenhet från systematiskt arbetsmiljöarbete inom industrin. Du kommer till en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Anläggningssamordnare till Käppalaförbundet
2019-03-25

Inspektion av avloppstunneln mellan Långängsstrand och Spisen

Mellan den 26 och 29 mars kommer avloppstunneln mellan Långängsstrand, Danderyd, och Spisen, Lidingö, att inspekteras. Medan inspektionen pågår finns det risk för lokal luktstörning vid anläggningen i Långängsstrand.

Inspektion av avloppstunneln mellan Långängsstrand och Spisen
2019-03-13

Skräp i avloppet kostar mer än 1 miljon kronor per år

Varje år fastnar ungefär 900 000 kilo skräp i rensgallren i Käppalaförbundets avloppsreningsverk Käppalaverket. Skräpet orsakar problem, både lokalt i kommunernas avloppsledningsnät, i förbundets avloppstunnel och på Käppalaverket där avloppsvattnet renas. Skräpet täpper till avloppsledningar, fastnar i pumpar och annan mekanisk utrustning och orsakar onödiga kostnader. För Käppalaförbundets del uppgår kostnaderna till mer än 1 miljon kronor per år.

Skräp i avloppet kostar mer än 1 miljon kronor per år
2019-03-08

Projektingenjör till Käppalaförbundet

Käppalaförbundet driver ett av Sveriges största avloppsreningsverk och just nu pågår många spännande projekt hos oss. Projekten omfattar ett flertal teknikområden där vår projektavdelning leder anläggnings-, maskin- eller processrelaterade projekt inom reningsverket och i yttre anläggningar. Vi driver också projekt som syftar till att uppnå ökad resursutvinning genom produktion av slam, biogas och värme.

Projektingenjör till Käppalaförbundet
2019-01-23

Process- och utvecklingschef till Käppalaförbundet

Vill du ta ansvar för att driva Käppalaförbundets fortsatta processutveckling och leda arbetet med att forma vår framtida processdesign? Vi söker dig som med gott resultat lett teknisk utveckling inom VA- eller annan processindustri.

Process- och utvecklingschef till Käppalaförbundet
2019-01-21

Begränsad inverkan på årsavgiften trots stora investeringar

Käppalaförbundet är inne i en period med utökad investeringstakt. Stora investeringar måste genomföras för att förbundet ska kunna uppfylla nya skärpta utsläppsvillkor, öka kapaciteten då invånarna i medlemskommunerna blir fler men också för att delar av anläggningarna är i behov av omfattande renovering. Investeringarna leder till ökade kapitalkostnader, men tack vare en ökad befolkning och fördelen att det är många som delar på kostnaderna väntas relativt begränsad inverkan på den årsavgift som medlemskommunerna betalar till förbundet.

Begränsad inverkan på årsavgiften trots stora investeringar
2019-01-18

Ny styrelse och fullmäktige leder Käppalaförbundet

Från den 1 januari 2019 och fyra år framåt leds Käppalaförbundet av en ny förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige. Detta beslutades på förbundsfullmäktiges möte den 18 december 2018. Styrelseordförande är Daniel Källenfors, Lidingö och fullmäktigeordförande Lars-Erik Salminen, Solna.

Ny styrelse och fullmäktige leder Käppalaförbundet
2019-01-08

Risk för lokal luktstörning vid Käppalaverket

Anläggningsdelen är åter drift

Risk för lokal luktstörning vid Käppalaverket
2019-01-07

Många uppmärksammade skräpkampanj

Under perioden 2018-2020 genomför Käppalaförbundet en 3-årig informationskampanj. Kampanjen har som syfte att få invånarna i medlemskommunerna att inte spola ner skräp och fett i avloppet. Den andra delkampanjen av totalt sex handlade om skräp och genomfördes i oktober 2018 med lyckat resultat.

Många uppmärksammade skräpkampanj

Dela sidan