Kretsloppsrapporter

Här hittar du rapporter som vår enhet Miljö och kretslopp tagit fram.

Du hittar ett urval av de rapporter vi har tagit fram. Det går också bra att kontakta oss på kappala@kappala.se eller ringa 08 766 67 00, om du vill ha en rapport skickad till dig eller om det är någon rapport som du saknar.

Kretsloppsrapporter

Tillskottsvatten - Ovidkommande vatten i avloppsvattensystemen

En av de viktigare frågorna som har påverkan på Käppalaverkets framtida kapacitet är frågan om tillskottsvatten. Det vill säga den fraktion av inkommande vatten som inte är avloppsvatten och egentligen aldrig borde ha letts till Käppalaverket. Detta vatten kan ha olika ursprung så som läckande ledningsnät, felkopplat takvatten, grundvatten med mera och tar upp onödig kapacitet i Käppalaverket. På sikt är detta en avgörande fråga för Käppalaverkets livslängd och därför något som Käppalaförbundet arbetar aktivt med tillsammans med sina medlemskommuner. I nedan rapport beskrivs problematiken samt arbetet för att minska mängden tillskottsvatten.

Tillskottsvatten - Ovidkommande vatten i avloppsvattensystemen, pdf, 0,5 mb

Silver och antimon från fordonstvättar

Käppalaförbundet har tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall undersökt silver- och antimonhalter från fordonstvättar i vårt upptagningsområde. Rapporten är skriven av Marcus Frenzel, Käppalaförbundet.

Silver och antimon från fordonstvättar, pdf, 0,8 mb

Sammanställning av fordonstvättar 2015-2016

Käppalaförbundet har tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall sammanställt hur väl C-klassade fordonstvättar i vårt upptagningsområde uppfyller utsläppskraven för metaller, samt hur mycket av de totala metallmängderna som fordonstvättarna bidrar med i avloppsslammet.

Sammanställning av fordonstvättar 2015-2016, pdf, 2,2 mb

Läkemedel från källa till utlopp – en jämförelse mellan Karolinska universitetssjukhuset och Käppalaverket

Käppalaförbundet har tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset analyserat vilka läkemedelssubstanser som förekommer i det utgående vattnet från sjukhuset jämfört med Käppalaverkets inkommande avloppsvatten. Rapporten är skriven av Marcus Frenzel, Käppalaförbundet.

Läkemedel från källa till utlopp, pdf, 2 mb

Kopparhalter i Käppalaverkets slam

Käppalaförbundet har utrett varför kopparhalten i slammet är förhöjd. Rapporten är skriven av Jennie Amneklev, Käppalaförbundet.

Kopparhalter i Käppalaverkets slam, pdf, 1,2 mb

Dela sidan