Bilden visar en skärgårdsmiljö

Behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) reglerar hur vi ska behandla personuppgifter.

Käppalaförbundets behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av rättslig förpliktelse, allmänt intresse och myndighetsutövning. Käppalaförbundet är personuppgiftsansvarig.

I Käppalaförbundets ”Policy för behandling av personuppgifter” beskrivs hur vi behandlar personuppgifter, vad de används till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Policy för behandling av personuppgifter, pdf, 0,3 mb

Dela sidan