Bilden visar en hand som håller en påse med gammalt läkemedel

Lämna tillbaka läkemedel till ett apotek

Vad kan du göra?

  • Spola aldrig ner läkemedel i avloppet.
  • Lämna tillbaka mediciner som du har gått ut eller som du inte längre använder till ett apotek. De kan ta hand om läkemedlet på rätt sätt.
  • Be din läkare att, om det går, skriva ut ett läkemedel från ”Kloka listan”. Kloka listan är en rekommendation på läkemedel utifrån bland annat miljöaspekter.
  • Om du kan, välj bort receptfria läkemedel som innehåller diklofenak. Diklofenak har visat sig vara miljöfarligt.

Hur hamnar läkemedel i avloppet?

Kroppen har svårt att bryta ner läkemedel. Efter att de har gjort sitt jobb i kroppen, följer därför läkemedelsresterna med ditt kiss ut i avloppsvattnet.

Gamla eller överblivna läkemedel ska aldrig spolas ner i toaletten. Lämna tillbaka dem till ett apotek.

Varför är läkemedel ett problem för avloppet?

Avloppsreningsverk är inte byggda för att rena bort läkemedel. Istället följer de med det renade avloppsvattnet ut i Östersjön, där de påverkar miljön negativt. Därför är det viktigt att du gör vad du kan för att minska mängden läkemedel i avloppet.

De senaste tio åren har mycket forskning genomförts om läkemedelsrening på avloppsreningsverk. Käppalaförbundet deltog i en forskningsstudie 2015, som visade goda resultat. Det finns teknik som gör det möjligt att rena bort nästan alla läkemedelsrester i avloppet, men den är dyr. Idag finns det heller inget krav på att avloppsreningsverk måste rena bort läkemedel, men det kan komma att införas i framtiden.

Ett av de ämnen som avloppsreningsverk inte kan rena bort eller bryta ner är den smärtstillande substansen diklofenak, istället följer det med det renade vattnet ut i Östersjön. Diklofenak har visat sig vara miljöfarligt även i små mängder. Därför vill vi inte att diklofenak hamnar i avloppet över huvud taget. Du kan hjälpa oss genom att välja bort receptfria läkemedel som innehåller diklofenak. Sedan juni 2020 är tabletter och kapslar med diklofenak receptbelagda, framför allt på grund av hälsoskäl.

Käppalaförbundet följer den forskning som bedrivs kring läkemedelsrening med stort intresse. I vårt projekt Omställning till nytt verksamhetstillstånd kommer vi att ta höjd för att på sikt kunna införa läkemedelsrening, om det skulle bli ett krav.

Mer information

I artikeln Läkemedelsrening kommer i framtiden berättar vår produktionschef Linda Åmand hur Käppalaförbundet ser på läkemedelsrening.

Dela sidan