Nedgrävning av kylrör

Värme- och kylsystem etapp 2 - nedgrävning av kylrör

Om projektet

För att optimera värme- och kylsystemen på Käppalaverket utfördes en förstudie som presenterade flera åtgärdsförslag. Det har i sin tur resulterat i ett flertal mindre investeringsprojekt som kommer att genomföras i etapper. Totalt planeras 6 etapper för värme- och kyluppgraderingen.

Värme- och kylsystem etapp 2 ska framför allt förse hela Käppalaverket med stamledningar för kyla från den nybyggda värme- och kylcentralen.

Bilden föreställer en borrvagn samt en markskanningsradar som användes för att undersöka markförhållanden inför arbetet med nedgrävning av kylrör.

Tidplan

Aktivitet

Tidplan

Start mark- och rörarbeten

Augusti 2023

Klart

Juni 2024

På gång just nu

Mark- och rörarbeten startade i augusti 2023. Arbete pågår med att dra fram ledningar för kyla och att färdigställa schakt. 

Påverkan på omgivning

Arbetet kan ge upphov till buller i normal omfattning för byggnadsarbeten.

Här finns aktuell information om påverkan på omgivningen.

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefonnummer 08-766 67 00

Dela sidan