WAVE – en stor forskningssatsning

Programmet WAVE, Water for vital Environments, har beviljats finansiering genom Impact Innovation. Käppalaförbundet medverkar i programmet tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall, Norrvatten och SYVAB.

Vattenbranschens innovationsprogram WAVE har beviljats finansiering som ett av fem strategiska program genom Impact Innovation. Bakom Impact Innovation står Energimyndigheten, Formas och Vinnova. 

WAVE syftar till att åstadkomma en systemomställning för hanteringen av vattenresurser och relaterad infrastruktur. Målet är en framtid där vatten är tillgängligt i rätt kvantitet och kvalitet trots ett föränderligt klimat.

Käppalaförbundet medverkar som strategisk partner i programmet tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall, Norrvatten och SYVAB. 

Hållbart vatten åt alla år 2050 – stora utmaningar

Innovationsprogrammet erbjuder en möjlighet att arbeta med en av vår tids största utmaningar, Hållbart vatten åt alla år 2050. VA-branschen står inför kritiska utmaningar relaterade till att möta kommande stränga miljökrav, hantering av mikroföroreningar i samhället, anpassning till klimatförändringar som en del av ett hållbart samhälle.

Dessa utmaningar är inte bara tekniskt och ekonomiskt krävande utan också organisatoriskt komplexa, eftersom de kräver involvering av flera intressenter och utveckling av nya affärs- och finansieringsmodeller.

WAVE – största initiativet någonsin i Sverige

WAVE kommer att bli det största initiativet som någonsin tagits i Sverige för att ta itu med nationella och internationella vattenutmaningar, vilket ger momentum, drivkraft och miljö för nödvändig omvandling med betydande potential att bidra till systemlösningar globalt.

Programmets inriktning, planerade tillvägagångssätt och aktiviteter ligger väl i linje med Käppalaförbundets fokusområden. Programmet ger oss den bästa möjligheten att gemensamt driva policyutveckling, forskning, innovation och utveckling, samt att aktivt delta i implementeringen och uppskalningen av dessa lösningar i praktiken.

Mer att läsa hittar du här: https://impactinnovation.se/

Dela sidan