Käppalaförbundet deltar på IWA World Water Congress

Käppalaförbundet deltar på IWA World Water Congress & Exhibition – en av världens största samlingsplatser för vattenbranschen.

En delegation från Käppalaförbundet deltar på IWA World Water Congress & Exhibition i Köpenhamn den 11-15 september.

Kongressprogrammet är uppdelat i ett antal spår som vart och ett består av en mängd sessioner med föredrag och workshops. Käppalaförbundet deltar med flera presentationer.

  • Sofia Bramstedt, utvecklingsingenjör på process- och utvecklingsenheten: "Full Scale Study -- Usage Of Existing Sand Filter For Polishing Phosphorus To Meet Stricter Effluent Requirements"
  • Jonas Grundestam, chef för process- och utvecklingsenheten: "Designing And Building One Of The Largest MBBR-plant In The World – A SWOT Analysis"
  • Jesper Olsson, utvecklingsingenjör på  process- och utvecklingsenheten: "Anaerobic digestion of sewage sludge – semi full- scale thermophilic capacity experiment"

Linda Åmand, förbundets produktionschef, deltar i den internationella programkommittén och har varit med och skapat kongressprogrammet. Hon leder också en av kongressens sessioner som handlar om benchmarking av VA-organisationer.

Kongressen ger stora möjligheter att uppdatera sig på vad som händer i vattenbranschen, lära sig mer och nytt genom att lyssna på intressanta föredrag och delta i workshops men den är också ett bra tillfälle att nätverka.

Förutom att delta på olika sätt i kongressprogrammet syns förbundet också i den svenska montern i kongressens utställningshall tillsammans med andra svenska VA-organisationer och företag.

Om IWA World Water Congress and Exhibition

IWA World Water Congress and Exhibition är en av världens största samlingsplatser för vattenbranschen. Kongressen genomförs vartannat år och växlar världsdel efterhand. Årets tema är ”Water for Smart Liveable Cities” – det vill säga fokus på digitala smarta lösningar och städer man mår bra av att bo i, inklusive hållbarhet och arbete med FN:s hållbarhetsmål. Tidigare IWA-kongresser har samlat cirka 8 000 deltagare från hela världen.

www.worldwatercongress.org

Dela sidan