Vattenstämman 2024

2024 års Vattenstämma äger rum i Göteborg den 13-15 maj. Vattenstämman är ett årligt evenemang som vår branschorganisation Svenskt Vatten anordnar. Årets tema är "Konflikter och prioriteringar i en ny tid".

Flera medarbetare från Käppalaförbundet är på plats i Göteborg för att delta under mötesdagarna.

Under Vattenstämman kommer många diskussioner att föras om hur vår bransch, tillsammans med staten och andra aktörer och med stöd av forskningen, kan möta framtidens stora utmaningar i form av gigantiska investeringsbehov, eskalerande klimatförändringar och försämrat säkerhetsläge.

Följande teman finns på programmet:

  • Ekonomi och investeringar
  • Kris och beredskap
  • Forskningens bidrag
  • Kompetensförsörjningen
  • Klimatförändringarna

Dela sidan