Årsredovisning 2023

Under 2023 renade vi 60,7 miljoner kubikmeter avloppsvatten och producerade 4,1 miljoner normalkubikmeter fordonsgas och ungefär 36 000 ton avvattnat slam.

Under 2023 renade vi 60,7 miljoner kubikmeter avloppsvatten i Käppalaverket, den näst högsta årsvolymen sedan Käppalaverket togs i drift 1969. Dessutom levererade vi 4,1 miljoner normalkubikmeter fordonsgas till SL:s bussar och producerade ungefär 36 000 ton avvattnat slam som till allra största delen används som växtnäring på åkermark.

Om detta och mycket mer kan du läsa i ”Årsredovisning 2023” som också innehåller artiklarna ”Bräddning – när kapaciteten inte räcker till”, ”Forsknings- och utvecklingsstrategi för välgrundade beslut” och ”God framdrift i investeringsprojekten”.

Vår årsredovisning har vi valt att enbart producera i pdf-format med hänsyn till miljön. Du kan ladda ner den här: Årsredovisning 2023 (pdf, öppnas i ny flik).

Dela sidan