Fackling den 10 maj

Under dagen den 10 maj utförs ett servicearbete på en gasledning. Det innebär att den instängda gasen först måste facklas bort ur ledningen och det syns som en eldslåga på området.

Under tiden servicearbetet pågår får det inte finnas gas i ledningen och den behöver först facklas bort. När gasen facklas bort ur ledningen kommer man att kunna se det i form av en eldslåga på ett ställe inne på vårt område. Det kan alltså se ut som att det brinner på området, men så är inte fallet. Förbränningen sker kontrollerat och innebär inte att vi släpper ut några miljöfarliga ämnen.

Fakta om produktion av biogas

Käppalaförbundet producerar biogas av slammet som bryts ner i våra rötkammare. Biogasen uppgraderar vi till fordonsgas i en anläggning för gasuppgradering. Därefter levereras fordonsgasen till SL som använder den som bränsle i sina bussar.

Om du har frågor vänligen mejla kappala@kappala.se

Dela sidan