Markprover tas vid Käppalaverket 7 oktober

Markprover kommer att tas vid Käppalaverket torsdagen den 7 oktober. Detta kan ge upphov till visst oljud i närområdet.

I samband med vårt pågående projekt där vi inspekterar och underhåller Käppalaverkets två äldre rötkammare kommer vi att undersöka och ta prover på marken runt rötkamrarna.

Markproverna tas med hjälp av en borrigg, vilket kan ge upphov till visst oljud i närområdet. Vi beklagar den olägenhet som kan uppstå.

Arbetet genomförs torsdagen den 7 oktober mellan kl. 07.00 och 16.00.

Här kan du läsa mer om projektet ”Inspektion och underhåll av rötkammare”

 

 

Dela sidan