Miljöingenjör

Nu söker vi på Käppalaförbundet en miljöingenjör till en tjänst med fokus på uppströmsarbete för att stoppa miljöfarliga ämnen vid källan samt nedströmsarbete för att säkerställa kvalitet och spårbarhet för det producerade slammet.

Käppalaförbundet står inför flera spännande utmaningar i och med ett nytt verksamhetstillstånd, ett nytt avloppsdirektiv inom kort och miljökvalitetsnormer med utgångspunkt från vår recipient. Samtliga utmaningar innebär ökade krav på vår verksamhet och därmed på de elva kommuner som får sitt avloppsvatten renat i Käppalaverket. Käppalaförbundet är certifierat enligt Revaq, ett certifieringssystem som syftar till att minska flödet av miljöfarliga ämnen till reningsverk och skapa en hållbar återföring av växtnäring.

Om tjänsten

Vi behöver din hjälp för att driva uppströmsfrågor i samverkan med verksamheter och våra medlemskommuners tillsynsmyndigheter.

Du kommer att bli en del av miljö- och kretsloppsenheten som har till uppdrag att verka för ett renare avloppsvatten in till Käppalaverket och en hållbar avsättning av slam. Vi arbetar uppströmsriktat mot både betydande punktutsläpp och diffusa källor. Vi gör detta genom vägledning och kravställning i ständigt samarbete med anslutna kommuners miljökontor och de verksamheter som avleder processavloppsvatten till oss. Du kommer även att samarbeta med vår kommunikationsavdelning för att nå hushåll och mindre verksamheter som står för en stor andel av de diffusa utsläppen av miljöfarliga ämnen till Käppalaverket. När det gäller nedströmsarbetet handlar arbetet om att säkerställa att slammet nyttjas så resurseffektivt som möjligt och i enlighet med Revaq:s krav. Slammet som produceras sprids på åkermark, vilket ställer höga krav på kvalitetskontroll och full spårbarhet enligt certifieringen. I din roll som miljöingenjör kommer du att samverka mycket med miljöingenjörer från andra VA-organisationer som också är anslutna till Revaq samt med entreprenörer och lantbrukare som sprider slam på åkermark.

I tjänsten ingår även:

  • Att ansvara för att Revaq-kraven uppfylls nedströms vilket bland annat innebär att säkerställa full spårbarhet av slam och att kvalitetskraven uppfylls inför spridning på åkermark
  • Att i samverkan med kommunikationsavdelningen ansvara för att informera och kommunicera med hushåll och mindre verksamheter för att öka kunskapen om vad som får och inte får släppas ut i avloppet
  • Arbete med uppföljning av slamavsättningsavtal med entreprenörer och lantbrukare
  • Arbete med provtagning uppströms Käppalaverket med syfte att identifiera punktkällor
  • Uppströmsarbete riktat mot miljöfarliga verksamheter
  • Kontinuerliga kontakter såväl internt som externt gentemot myndigheter och andra intressenter i miljöfrågor

Vem är du

Vi söker dig som har några års arbetslivserfarenhet från liknande befattning. Du har en högskoleutbildning inom miljökunskap, kemi, väg och vatten, samhälle eller likvärdigt. Vi ser det som positivt om du har god kunskap om miljölagstiftning och att du har erfarenhet av tillsynsfrågor kopplat till miljöfarlig verksamhet.

Då tjänsten innebär en del resor, främst inom regionen, måste du ha B-körkort.

Som person är du strukturerad och har förmåga att planera. Vidare är du handlingskraftig samt lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid din nyfikenhet, ditt engagemang och driv. Då du kommer att samarbeta mycket internt och externt krävs det att du är kommunikativ samt pedagogisk och bra på att bygga relationer.

Att arbeta på Käppalaförbundet

Käppalaförbundet erbjuder dig en arbetsplats att vara stolt över, som gör en verklig insats för miljön varje dag. Vi har fokus på hållbara lösningar och miljömedvetenhet och arbetar aktivt i olika samarbetsprojekt för att utveckla teknik och miljö. På Käppalaförbundet har vi ett ledarskap där vi tror på frihet under ansvar. Vi vill att våra anställda ska ha balans i livet och erbjuder därför flextid, möjlighet till distansarbete, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Vi har även en aktiv personalförening som ordnar aktiviteter för de anställda.

Ansökan och mer information

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Cecilia Bertholds via e-post: cecilia.bertholds@kappala.se.

Intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Senaste ansökningsdag är den 30 april 2024.

Du ansöker via länken nedan:
https://kappalaforbundet.teamtailor.com/jobs/3733031-miljoingenjor

Varmt välkommen med din ansökan!

Facklig representant är Tomas Pettersson som nås via Käppalaförbundets växel 08-766 67 00.

Om Käppalaförbundet

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001. Vi är cirka 95 anställda i en organisation med hög trivsel. Käppalaverket ligger i Käppala på Lidingö. Mer information om Käppalaförbundet finns på www.kappala.se

Dela sidan