Fackling mellan 10 och 14 juni

Vi behöver utföra servicearbete som påverkar vår anläggning för gasuppgradering mellan den 10 och 14 juni. Arbetet innebär att gasledningen stängs av.

Servicearbetet under veckan innebär att den instängda gasen först måste facklas bort ur ledningen. Man kommer att kunna se detta i form av en eldslåga på ett ställe inne på vårt område. Det kan se ut som att det brinner på området, men så är inte fallet. Förbränningen sker kontrollerat och innebär inte att vi släpper ut några miljöfarliga ämnen.

Fakta om produktion av biogas

Käppalaförbundet producerar biogas av slammet som bryts ner i våra rötkammare. Biogasen uppgraderar vi till fordonsgas i en anläggning för gasuppgradering. Därefter levereras fordonsgasen till SL som använder den som bränsle i sina bussar.

Om du har frågor vänligen mejla kappala@kappala.se

Dela sidan