Styrelseresa till Amsterdam

Käppalaförbundets styrelse har genomfört en studieresa till Amsterdam i Nederländerna. Styrelsen fick ta del av flera intressanta föreläsningar om VA-branschens utmaningar från ett europeiskt perspektiv och om vilka utmaningar som Käppalaförbundet står inför. Ett studiebesök på ett avloppsreningsverk stod också på programmet.

Styrelseresan genomfördes i september och ett tema för resan var VA-branschens utmaningar från ett europeiskt perspektiv.

Anders Finnson, Svenskt Vattens representant i Bryssel, redogjorde bland annat för den lagstiftning som är under uppdatering inom EU och huvudfokus var förslaget till ett nytt avloppsdirektiv och vad det innebär för EU, Sverige och VA-branschen som helhet. Kortfattat kommer det nya förslaget att innebära stora åtgärder inom hela branschen med mål att nå högre grad av cirkuläritet. För Käppalaförbundets del innebär förslaget egentligen inga överraskningar. Förbundet förbereder för strängare kvävekrav, har ett bra och tydligt uppströmsarbete och en tydlig energistrategi.

Michaël Bentvelsen, vattenkvalitetspolitisk rådgivare från Unie van Waterschappen, Union of Water Boards, som är en paraplyorganisation för alla 21 vattennämnder i Nederländerna, berättade om framtida utmaningar för nederländska vattenverksamheter. Likt Sverige står Nederländerna inför stora utmaningar. Förutom det ständiga hotet om översvämning ska även de nya direktiven från EU hanteras.

Styrelsen fick också ta del av ett flertal presentationer om Käppalaförbundets framtida utmaningar som hölls av förbundets personal. Mikroföroreningar, framtidens slam och Käppalaverket 3.0 bortom 2026 var några av de ämnen som presenterades och diskuterades.

Ett studiebesök på avloppsreningsverket WWTP Haarlem Waarderpolder hanns också med.

Dela sidan