Låneramen utökas till 4,15 mdkr

Käppalaförbundets låneram utökas med 600 Mkr. Ökningen är nödvändig för att förbundet ska kunna genomföra planerade investeringsprojekt.

Samtliga medlemskommuners fullmäktige har godkänt förbundsfullmäktiges hemställan om utökad låneram. Det innebär att låneramen utökas med 600 Mkr, från 3,55 till 4,15 mdkr. Ökningen är nödvändig för att förbundet ska kunna genomföra planerade investeringsprojekt.

Dela sidan