Fackling den 14 och 15 januari

Under lördagen den 14 januari och söndagen den 15 januari mellan kl. 8-16 utför vi arbeten som innebär att vår gasledning behöver stängas av.

Det innebär att den instängda gasen först måste facklas bort ur ledningen. Man kommer att kunna se detta i form av en eldslåga på ett ställe inne på vårt område. Det kan se ut som att det brinner på området, men så är inte fallet. Förbränningen sker kontrollerat och innebär inte att vi släpper ut några miljöfarliga ämnen.

Fakta om produktion av biogas

Käppalaförbundet producerar biogas av slammet som bryts ner i våra rötkammare. Biogasen uppgraderar vi till fordonsgas i en anläggning för gasuppgradering. Därefter levereras fordonsgasen till SL som använder den som bränsle i sina bussar.

Om du har frågor vänligen mejla kappala@kappala.se

Dela sidan