Vd till Käppalaförbundet

Vill du ta dig an uppdraget att fortsätta att utveckla ett av Sveriges största avloppsreningsverk? Käppalaförbundet äger och driver Käppalaverket där ungefär 55 miljoner kubikmeter avloppsvatten renas varje år och där även resursutvinning är en viktig del av verksamheten. För att fortsätta vara ett världsledande reningsverk pågår miljardinvesteringar. Ditt fokus som vd för Käppalaförbundet blir att strategiskt leda och utveckla verksamheten in i framtiden.

 

Tjänsten är tillsatt.

 

Om tjänsten

Som vd ansvarar du för Käppalaförbundets uppdrag att ”omhänderta och rena medlemskommunernas avloppsvatten” utifrån visionen ”Rent avloppsvatten och rena resurser”.

Idag pågår ett omfattande utvecklingsarbete av verksamheten. Betydande investeringar görs i Käppalaverket, vilket drivs av skärpta reningskrav från tillsynsmyndigheten och behov av utökad kapacitet. Käppalaförbundet är med det inne i en intensiv investeringsperiod där både stora, komplexa projekt och mindre reinvesteringsprojekt genomförs. Det bedrivs i samband med detta även förändringar av både organisation och arbetssätt. Ditt uppdrag som vd är att leda denna utveckling.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

Som vd leder och utvecklar du strategiskt Käppalaförbundets verksamhet och verkar för att uppfylla förbundets uppdrag och vision.

Förbundet är i en stark utvecklingsfas med årliga investeringar på ca 500 Mkr och på längre sikt beräknat till ca 4 Mdr. Med det pågår ett projektgenomförande som växlar upp ytterligare framåt och ditt huvuduppdrag är att säkerställa projektens framdrift. Samtidigt är det avgörande att du som vd säkrar att reningsverkets drift parallellt fungerar framgångsrikt.

Du ansvarar för att omsätta styrelsens och fullmäktiges beslut i förbundets verksamhet och utvecklar samarbetet med politiker och tjänstemän i medlemskommunerna. För att skapa framgång kommer du även utveckla och driva samarbeten med relevanta aktörer i branschen, närliggande branscher samt med VA-Sveriges forskningssamhälle.

Käppalaförbundet är en verksamhet som präglas av arbetsglädje och samarbeten. Som vd ansvarar du för att värna om och fortsätt utveckla den fina kultur och värdegrund som idag råder: respekt, engagemang och samarbete.

Du leder din ledningsgrupp bestående av chef för produktionsavdelningen, chef för projektavdelningen, chef för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöavdelningen, chef för avdelningen för verksamhetsstöd samt chef för kommunikationsavdelningen. Du svarar för förbundets verksamhet inför Käppalaförbundets styrelse som leds av styrelseordförande.

Vem är du?

Vi ser att du har erfarenhet av att som chef leda genom andra chefer och har drivit lednings- och utvecklingsarbete i en verksamhet med många olika intressenter. I rollen som vd ligger budget- och resultatansvar, vilket inbegriper eget resultatansvar. Du har god förståelse för kommunala beslutsprocesser med erfarenhet av att leda en verksamhet med många olika intressenter. För att lyckas i rollen har du erfarenhet av att ha drivit större investeringsprojekt och en fördel är om du har erfarenhet inom VA-området.

Meriterande är erfarenhet från kommersiell verksamhet och av styrelsearbete samt om du har erfarenhet av att ha arbetat i kommun. Du ska ha en relevant akademisk examen och kunna kommunicera flytande på svenska samt ha goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

Om verksamheten

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som renar avloppsvatten åt elva kommuner norr och öster om Stockholm. Verksamheten har funnits i över 60 år och bidrar till renare sjöar och skärgård. Reningen sker i Käppalaverket, ett av Sveriges största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp. Käppalaförbundet har cirka 85 anställda som trivs i en familjär kultur med en arbetsvardag präglad av miljöfokus, teknik i framkant och hög trivsel.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer och styrelser. För en inledande dialog kring tjänsten, välkommen att kontakta konsulterna Maria Eriksson 073-994 50 95 maria.eriksson@poolia.se eller Ulrica Pantzar 073-506 72 05 ulrica.pantzar@poolia.se.

Länk till annonsen: https://www.poolia.se/lediga-jobb/lidingo/vd-till-kappalaforbundet/65689/

Dela sidan