Låneramen utökas till 3,55 mdkr

Käppalaförbundets låneram utökas med 850 Mkr. Ökningen är nödvändig för att förbundet ska kunna genomföra planerade investeringsprojekt.

Samtliga medlemskommuners fullmäktige har godkänt förbundsfullmäktiges hemställan om utökad låneram. Det innebär att låneramen utökas med 850 Mkr, från 2,7 till 3,55 mdkr. Ökningen är nödvändig för att förbundet ska kunna genomföra planerade investeringsprojekt.

En ny version av förbundsordningen, där ändringen är införd, trädde i kraft den 30 maj. Du kan ladda ner den här: Käppalaförbundets förbundsordning (pdf, öppnas i ny flik).

Dela sidan