Käppalaförbundets miljardinvestering sänker utsläppen till Östersjön och ökar kapaciteten

En renare miljö i Östersjön med betydligt lägre utsläpp av kväve, fosfor och organiskt material och ökad kapacitet så att Käppalaförbundets elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm kan fortsätta växa. Det blir resultatet när ett av Sveriges största avloppsreningsverk, Käppalaverket på Lidingö, uppgraderas med en ny reningsprocess. I dag den 6 september genomförs byggstarten för detta omfattande uppgraderingsprojekt.

Uppgraderingen av Käppalaverket gäller framför allt det biologiska reningssteget där MBBR-teknik (Moving Bed Biofilm Reactor) införs för utökad reningsprestanda. Med hjälp av så kallade bärare får fler mikroorganismer plats i samma vattenvolym och kan rena bort mer kväve och fosfor. Det biologiska reningssteget tillförs extern kolkälla så att mikroorganismerna får extra energi och kan rena bort mer kväve och fällningskemikalier tillsätts i eftersedimenteringsbassänger och sandfilter så att mer fosfor kan renas bort.

Från mitten av 2026, då skärpta utsläppsvillkor börjar gälla, kommer utsläppen av kväve att minska med 40 %, fosfor med 33 % och organiskt material med 25 %, jämfört med dagens utsläppsvillkor.

Samtidigt som reningsprocessen uppgraderas ökas kapaciteten så att förbundets elva medlemskommuner kan fortsätta att växa och ha tillgång till en effektiv avloppsrening även i framtiden. Dagens kapacitet på motsvarande 700 000 personer utökas successivt till 900 000.

- Genom att uppgradera Käppalaverket gör vi en stor insats för miljön i Östersjön samtidigt som vi säkrar reningskapaciteten i regionen och ger våra elva medlemskommuner möjlighet att växa, säger Daniel Källenfors, styrelseordförande i Käppalaförbundet.

Projektet drar nytta av den om- och tillbyggnad av Käppalaverket som genomfördes på 1990-talet och de stora reningsbassänger som byggdes då. Det gör att den befintliga anläggningen nu kan byggas om, i stället för att byggas ut. Projektet genomförs under full drift och i etapper. Planerad start för ombyggnation av den första reningslinjen är i slutet av oktober 2022. Samverkansentreprenör för projektet är NCC Infrastructure.

Käppalaförbundets styrelse fattade den 30 augusti ett investeringsbeslut på 1,34 miljarder kronor. Sammantaget med tidigare styrelsebeslut investerar förbundet 1,92 miljarder kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Thunberg, VD
Telefon: 08-766 67 00. E-post: andreas.thunberg@kappala.se

Daniel Källenfors, styrelseordförande
Telefon: 072-216 78 92. E-post: daniel.kallenfors@lidingo.se

Susanne Carlberg, kommunikationschef
Telefon: 08-766 67 00. E-post: susanne.carlberg@kappala.se

Dela sidan