Fackling under några veckor

Vi utför ventilationsarbeten som medför att vi tillfälligt behöver stänga av vår gasuppgradering och därmed förbränna gasen. Det syns i form av en eldslåga på ett ställe inne på vårt område. Arbetet pågår måndagar och onsdagar till och med den 23 november.

Under tiden som ventilationsarbetena pågår kan inte vår gasuppgradering vara i gång och vi behöver förbränna gas. Det kan alltså se ut som att det brinner på området, men så är inte fallet. Förbränningen sker kontrollerat och innebär inte att vi släpper ut några miljöfarliga ämnen. Arbetet är planerat att pågå måndagar och onsdagar till och med och med den 23 november.

Fakta om produktion av biogas

Käppalaförbundet producerar biogas av slammet som bryts ner i våra rötkammare. Biogasen uppgraderar vi till fordonsgas i en anläggning för gasuppgradering. Därefter levereras fordonsgasen till SL som använder den som bränsle i sina bussar.

Om du har frågor vänligen mejla kappala@kappala.se eller ring vår växel på 08-766 67 00.

Dela sidan