Stor entreprenadupphandling pågår

Just nu pågår upphandling av samverkansentreprenad för ombyggnation av Käppalaverkets reningslinjer.

Käppalaförbundet har tagit ett nytt verksamhetstillstånd i anspråk, vilket innebär att Käppalaverket behöver uppgraderas för att klara skärpta utsläppsvillkor.

Entreprenaden gäller reningslinje 7-11 i Käppalaverket och utgör den största delen inom Käppalaförbundets projekt Käppala 900k. Samverkansmodellen innebär att entreprenören i första fasen deltar i detaljprojekteringen och i nästa fas, efter beställning från beställaren, utför entreprenaden som en utförandeentreprenad. Ombyggnationerna kommer ske i etapper.

Prekvalificeringen är klar, men upphandlingen pågår fortfarande.

Dela sidan