Ny enhetschef på ny enhet

Linda Taberman har anställts som enhetschef på Käppalaförbundets nya enhet ”Miljö och kretslopp”.

Den nya enheten ”Miljö och kretslopp” är placerad under avdelningen ”Kvalitet, miljö och arbetsmiljö”. I och med denna organisationsförändring försvinner avdelningen ”Kretslopp” och de uppgifter som den avdelningen hade, till exempel uppströmsarbete och resursutvinning, återfinns nu på den nya enheten som också kommer att hantera frågor som bland annat gäller miljötillstånd och miljöledningssystem.
 
Linda Taberman har arbetat i olika roller på förbundet sedan 2015, senast som anläggningssamordnare.
 

Dela sidan