Hemställan till medlemskommunerna om utökad låneram

För att kunna finansiera storsatsningen på miljön i Östersjön och ökad kapacitet och uppgradera Käppalaverket beslutade Käppalaförbundets förbundsfullmäktige på sitt möte den 2 november att hemställa till medlemskommunerna om utökad låneram.

Utökad låneram är nödvändig för att kunna finansiera storsatsningen på miljön i Östersjön och ökad kapacitet och uppgradera Käppalaverket så att de skärpta utsläppsvillkoren i förbundets nya verksamhetstillstånd kan uppnås.

Hemställan gäller utökad låneram med 850 miljoner kronor, från nuvarande 2 700 miljoner kronor till 3 550 miljoner kronor.

Det här är den andra hemställan om utökad låneram för detta ändamål. I ett första steg utökades låneramen med 900 miljoner kronor. Slutkostnadsprognosen för storsatsningen ligger kvar på 1 750 miljoner kronor.

En hemställan kommer att skickas till medlemskommunerna för godkännande i respektive kommunfullmäktige under första halvåret 2022.

Dela sidan