Fackling 25 augusti

Den 25 november genomför vi service på vår anläggning för gasuppgradering. Medan arbetet pågår kan vi komma att behöva förbränna en del gas. Under dagen och kvällen kommer man att kunna se detta i form av en eldslåga på ett ställe inne på vårt område.

Det kan alltså se ut som att det brinner på området, men så är inte fallet. Förbränningen sker kontrollerat och innebär inte att vi släpper ut några miljöfarliga ämnen. Käppalaförbundet producerar biogas av slammet som bryts ner i våra rötkammare. Biogasen uppgraderar vi till fordonsgas i en anläggning för gasuppgradering. Därefter levereras fordonsgasen till SL som använder den som bränsle i sina bussar. Medan arbetet pågår kan inte biogasen uppgraderas till fordonsgas, utan istället måste vi förbränna den. Arbetet beräknas pågå mellan kl 8 – 16.

Om du har frågor vänligen mejla kappala@kappala.se eller ring vår växel på 08-766 67 00.

Dela sidan