Avloppsledning i Täby kyrkby renoveras

Vi renoverar vår avloppsledning i Täby kyrkby. Avloppsledningen är i dåligt skick och måste renoveras omgående.

Arbetet innebär att en ledningssträcka på cirka 500 meter kommer att renoveras och i samband med det kommer enstaka schaktgropar att tas upp vid gatubrunnar och tomtinfarter. Området som berörs är Runborgsvägen, från Runmästarvägen ner till Örtvägen (södra).

Arbetet startar 9 april och kommer att utföras av våra entreprenörer Foria, Sveab, NCC och Xylem och kommer att pågå i cirka 3 veckor, på vardagar mellan kl. 7 och 19. Arbeten med återställning, till exempel asfaltsläggning, kan ta upp till tre månader innan det är helt klart.

Renoveringsarbetet kommer att påverka trafiken i området i form av begränsad framkomlighet och tung trafik. Arbetet kommer också att innebära en del buller och det kan tidvis även förekomma dålig lukt.

Vissa fastigheter har sitt avlopp direkt påkopplat på vår ledning. När vi genomför arbetet måste vi därför stänga av vattnet för dessa fastigheter under en kort period.

De som är berörda av detta kommer att få ett särskilt informationsblad i brevlådan.

Vi ber om ursäkt för den olägenhet som ni som bor i närområdet kan uppleva i samband med renoveringsarbetet och hoppas på förståelse under den tid som arbetet pågår.

 

Mer information

Om ni har frågor om arbetet är ni välkomna att kontakta Christina Vendel som nås via vårt växelnummer 08-766 67 00.

Dela sidan