Bilden visar en hand som torkar ur en stekpanna med hushållspapper

Torka ur och samla upp fett

Fett som hälls ner i avloppet stelnar och bildar proppar och fettberg. Fettstopp och onödiga kostnader blir resultatet. Men, det är ett problem som är enkelt att undvika. Hjälp oss att minska mängden fett i avloppet – torka ur och samla upp fettet när du har lagat mat.

Bilder från vår reklamkampanj om fett i avloppetFett stelnar och bildar proppar och fettberg

När fettet kommer i kontakt med det kallare vattnet i avloppsledningsnätet stelnar det och bildar fettproppar som kan bli hårda som betong. Fettet klumpar gärna ihop sig med annat fett så att fettpropparna blir större och större.

Fett blandar också gärna ihop sig med skräp som till exempel våtservetter och tops som felaktigt har spolats ner i avloppet. Då bildas så kallade fettberg som måste tas bort. Du kanske har hört talas om det gigantiska fettberget på 130 ton som togs bort ur Londons avloppssystem 2017. Så stora fettberg har vi inte haft i Sverige, men fett i avloppet är ett problem även här.Bild på fettkaka från ett avloppFett stelnar när det kommer i kontakt med det kallare vattnet i avloppsledningsnätet. Fettklumpar bildas som kan bli hårda som betong. Fotograf: Rikkard Häggbom.

Hjälp till att minska mängden fett i avloppet – torka ur och samla upp

Hjälp oss att minska mängden fett i avloppet. Det är enkelt. Gör så här:

Torka ur

  • Torka ur stekpannan, kastrullen och ugnsformen med papper när du har lagat mat.

Samla upp

  • Samla upp frityrolja när du har friterat.
  • Samla upp matolja från exempelvis burkar med soltorkade tomater eller tonfisk.
  • Häll den kalla oljan i en liten plastflaska. Använd gärna en så kallad fettratt så blir det enkelt att hälla över. Vissa kommuner delar ut fettrattar. Det går också att beställa från www.sorab.se.

Återvinn eller släng

  • Pappret som du har använt för att torka ur fett slänger du i påsen för matavfall eller i soporna.
  • Hur du ska göra med uppsamlad matolja skiljer sig lite åt beroende på i vilken kommun du bor. Kolla med din kommun vad som gäller där du bor. Länkar till våra medlemskommuner finns längst ner på sidan.

Tack för hjälpen!

Fettstopp och onödiga kostnader

Fett täpper till och orsakar stopp i avloppsledningar som måste spolas rena. Fettrelaterade stopp kan leda till att det blir översvämning eller att avloppsvatten måste släppas ut orenat. Har du otur kan det bli stopp redan i avloppet i ditt hem så att du själv måste tillkalla och betala en rörmokare för att få bort stoppet.

Fettet orsakar problem i kommunernas avloppsledningsnät och pumpstationer. Det leder bland annat till slitage och driftstopp och att styr- och mätinstrument inte fungerar som avsett. Samtliga av våra medlemskommuner uppger att fettet leder till högre kostnader för kommunen, bland annat i form av underhållskostnader och kostnader för akuta utryckningar för att åtgärda fettrelaterade stopp. Kostnader uppstår också för att ta bort fett med slamsugbil och spola ledningar i förebyggande syfte för att undvika stopp.

Fettet kan också fastna i Käppalaverkets inloppspumpar och inloppskanal, vilket leder till stopp och onödiga kostnader. Ett exempel är att Käppalaförbundet våren 2019 tog bort ett drygt 43 ton tungt fettberg från inloppskanalen i Käppalaverket. En slamsugbil var på plats under tre dagar och sex personer deltog i arbetet som kostade nästan 250 000 kr.

Kan du inte se filmen? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. Du kan antingen klicka på denna länk eller gå till kappala.se/cookies för att ändra dina inställningar. Välj "Ändra ditt medgivande" och klicka i "Marknadsföring".

Filmen visar delar av arbetet med att ta bort fettberget i Käppalaverket i mars 2019.

Kan du inte se filmen? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. På kappala.se/cookies kan du ändra dina inställningar. Välj ”Ändra ditt medgivande” och klicka i ”Marknadsföring”.

Hett vatten och diskmedel löser inte problemet

En del tror att lösningen är att hälla ner diskmedel och/eller spola ner hett vatten i köksavloppet efter att man har hällt ner fett där. Det är inget vi rekommenderar. I bästa fall kanske det löser problemet väldigt lokalt, men det är ingen lösning för avloppet i stort – det är bara en flytt av problemet.

En del tänker att det väl inte kan vara så farligt att hälla ner lite fett i avloppet då och då. Men tänk då på att det bor över en halv miljon människor i Käppalaförbundets upptagningsområde. Om alla häller ner lite fett ibland blir det tillsammans enorma mängder.

Se våra kampanjfilmer

Kan du inte se filmerna? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. På kappala.se/cookies kan du ändra dina inställningar. Välj ”Ändra ditt medgivande” och klicka i ”Marknadsföring”.

Kan du inte se filmen? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. Du kan antingen klicka på denna länk eller gå till kappala.se/cookies för att ändra dina inställningar. Välj "Ändra ditt medgivande" och klicka i "Marknadsföring".

Kan du inte se filmen? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. Du kan antingen klicka på denna länk eller gå till kappala.se/cookies för att ändra dina inställningar. Välj "Ändra ditt medgivande" och klicka i "Marknadsföring".

Kan du inte se filmen? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. Du kan antingen klicka på denna länk eller gå till kappala.se/cookies för att ändra dina inställningar. Välj "Ändra ditt medgivande" och klicka i "Marknadsföring".

Kan du inte se filmen? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. Du kan antingen klicka på denna länk eller gå till kappala.se/cookies för att ändra dina inställningar. Välj "Ändra ditt medgivande" och klicka i "Marknadsföring".

Kan du inte se filmen? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. Du kan antingen klicka på denna länk eller gå till kappala.se/cookies för att ändra dina inställningar. Välj "Ändra ditt medgivande" och klicka i "Marknadsföring".

 

Länkar till våra medlemskommuner

Danderyd

https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-atervinning-och-
aterbruk/sortering-och-atervinning/spillfett-fran-hushall/

Lidingö

https://www.lidingo.se/toppmeny/byggabo/mittboende
/vattenochavlopp/spillvattenavlopp.4.603451b214fb9096e382f5.html

Nacka

https://www.nacka.se/nackavattenavfall/vatten-och-avlopp/spillvatten
/fett-fran-hushall/

Sigtuna

https://sigtunavatten.se/avfall/hushallsavfall/

Sollentuna

https://www.seom.se/nyheter/2021/hamta-miljotratt-pa-knista-gard/

Solna

https://www.solna.se/om-solna-stad/alla-nyheter/arkiv/2020-03-16-sa-
minskar-vi-fett-i-avloppet

Täby

https://www.taby.se/bygga-bo-miljo/vatten-och-avlopp-
va/avloppsvatten/vad-far-spolas-ned-i-avloppet/

Upplands-Bro

https://upplands-bro.se/nyheter/nyheter-2021/2021-10-05-stoppa-fettpropparna.html

https://upplands-bro.se/bo-bygga-och-leva-hallbart/vatten-och-avlopp.html

Upplands Väsby

http://www.upplandsvasby.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-
atervinning/slam-latrin-och-fett.html?searchKeyword=fett

Vallentuna

https://www.vallentuna.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning
/slam-och-fett/

Värmdö

https://www.varmdo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp
/kommunaltvattenochavlopp.4.1a82111d16e6c321a3693781.html

 

 

Dela sidan