Förvaltningsorganisation

Käppalaförbundets förvaltningsorganisation leds av VD och består av sex avdelningar. Totalt arbetar ungefär 70 personer på Käppalaförbundet.

Käppalaförbundets organisationsschema: VD med en VD-stab under sig, fyra stödjande verksamheter kommunikation, verksamhetsstöd, projekt samt miljö och kvalitet med enheten laboratorium, två huvudverksamheter kretslopp och produktion med enheterna drift, process och utveckling, underhåll samt el och automation.

Mer information