Förvaltningsorganisation

Käppalaförbundets förvaltningsorganisation leds av VD och består av sex avdelningar. Totalt arbetar ungefär 70 personer på Käppalaförbundet.

Organisationsschema

Mer information