Organisation

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund. Förbundets organisation är utformad på samma sätt som i en kommun.

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige som bland annat utser förbundets styrelse. Styrelsen består av en politiker från varje medlemskommun. Det är styrelsen som utser VD, som tillsammans med övrig personal sköter den operativa driften av Käppalaverket och tillhörande tunnelsystem i hela upptagningsområdet.

Förbundets verksamhet styrs av en förbundsordning. Den reglerar förhållandet mellan förbundet och ägarna, det vill säga de elva medlemskommunerna. Till höger på sidan kan du ladda ned förbundsordningen.

Mer information