Stop
"Släng skräp i en papperskorg."
"Använd miljömärkta rengöringsmedel."
"Lämna kemikalier till miljöstationen."
"Lämna gammal medicin till apotek."
"Tvätta bilen på en fordonstvätt."

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö. Tips till hushåll
Kemikalier i avloppet nej tack!

Måla miljöanpassat

Käppalaförbundet säger nej tack till kemikalier i avloppet.

Så målar du miljöanpassat

Vad spolar du ner i toaletten?

Testa dina kunskaper och se hur många rätt du får.

Gör avloppstestet