Här hittar du saker som är viktiga att veta innan ett studiebesök hos oss

Viktigt att veta före studiebesöket

Vi tycker att det är väldigt roligt att ta emot studiebesök och vill att så många som möjligt från våra medlemskommuner får chansen att besöka oss och lära sig mer om hur rening av avloppsvatten går till.

Käppalaverket är ett stort avloppsreningsverk som är i drift hela tiden. Därför är det viktigt att ni tar del av följande regler före ert studiebesök på Käppalaverket:

  • Det är lärarens ansvar att eleverna håller sig i en samlad grupp och följer reglerna för besöket.
  • En grupp får bestå av max 30 personer. Är besökarna under 18 år ska minst två lärare eller andra vuxna vara med.
  • Besökarna ska som minst gå i årskurs 4.
  • Alla besökare måste bära varselväst under rundvandringen för att synas ordentligt.
  • Det är viktigt att besökarna går i samlad grupp (skolelever, två och två på led) efter guiden och att de alltid lyssnar på vad guiden säger.
  • Det är inte tillåtet att avvika från gruppen under rundvandringen i reningsverket.
  • Lösa föremål tas med in i reningsverket på egen risk. Käppalaförbundet tar inget ansvar för förlust av eller skador på privata föremål. Det finns möjlighet att lämna saker i besökshallen.

Förberedelser inför studiebesöket

Vi vill gärna att eleverna förbereder sig inför studiebesöket på Käppalaverket. Det gör de lättast genom att använda sig av det skolmaterial som vi har tagit fram.

Våra filmer är uppbyggda så att eleverna kan följa avloppsvattnets väg från hemmet till Käppalaverket och sedan ut i Östersjön. Genom att titta på filmerna blir eleverna mer förberedda och kan ställa fler frågor. Studiebesöket bygger mycket på dialog mellan guide och elever, och förberedelsen genom webben ger både eleverna och oss rätt förutsättningar för ett lyckat besök.

Filmerna är även ett utmärkt verktyg för repetition.

Skolmaterial om avloppsrening

Dela sidan