Studiebesök på Käppalaverket

Under studiebesöket pratar vi om hur avloppsvattnet renas, men även om miljö och kretslopp, samt vad man själv kan göra för att bidra till en renare vattenmiljö.

Boka studiebesök

Boka studiebesök

Läs mer
Viktigt att veta före studiebesöket

Viktigt att veta före studiebesöket

Läs mer