Bilden visar en del av vår utställning, med tema hur vi kan hjälpas åt att hålla vattnet rent

Lärarhandledning och kunskapstest

I vårt skolmaterial får du och dina elever lära er mer om hur avloppsrening fungerar och hur viktigt det är för vårt samhälle, men också om hur allt går runt i ett kretslopp och hur ni själva bidrar till kretsloppet.

Materialet är tänkt att användas som en del av det förberedande arbetet inför ett studiebesök på Käppalaverket och/eller som en del i ert arbete med miljö och vatten. Nivån är anpassad efter mellanstadiet årskurs 4.

Ett studiebesök på Käppalaverket bygger mycket på dialog mellan guiden och eleverna. Genom att använda er av vårt skolmaterial blir klassen mer förberedd och kan ställa fler frågor.

Så här är materialet upplagt

Materialet är indelat i tre områden:

  • Du och avloppet
  • Käppalaverket
  • Kretsloppet

Till varje område finns en kort informationsfilm samt frågor kopplade till filmen. Det finns också förslag på ett antal uppgifter och experiment om avloppsrening och kretslopp. Dessa kan ni göra antingen före eller efter ert studiebesök hos oss.

Om du vill kolla av elevernas kunskaper finns dessutom ett enkelt test som de kan fylla i.

Vi tar gärna emot din återkoppling på skolmaterialet. Mejla dina synpunkter till kappala@kappala.se.

Kunskapstest

Ta reda på vad eleverna har lärt sig genom att använda vårt kunskapstest. Det består av fem frågor och är uppbyggt enligt principen 1X2.

Kunskapstest i pdf-format, pdf, 0,3 mb
Facit till kunskapstest i pdf-format, pdf, 0,3 mb

Dela sidan