Frågor till filmerna

Här hittar du frågor till filmerna ”Du och avloppet”, ”Käppalaverket” och ”Kretsloppet”. Förslag på lektionsupplägg hittar du under Lärarhandledning.

Syftet med frågorna är att eleverna ska få reflektera över hur miljö, avloppsrening och kretslopp hänger ihop samt vad de själva har för roll i detta och hur de kan göra skillnad genom att använda avloppet på rätt sätt.

Skriv gärna ner de frågor som uppkommer under diskussionerna och ta med till studiebesöket, eller mejla frågorna till oss på kappala@kappala.se

För att eleverna ska kunna diskutera och svara på frågorna rekommenderar vi att ni först tittar på våra filmer

Frågor till film 1 – Du och avloppet

 • Var i ditt hem finns det avlopp?
 • Vad spolar man ner där?
 • Vad får man spola ner i avloppet?
 • Vad får man inte spola ner i avloppet?
 • Var ska man slänga det?
 • Varför tror du att skräp som spolas ner i avloppet är ett problem?
 • Har du eller någon du känner spolat ner något som man inte får i toaletten?
 • Vad var det som spolades ner?
Frågor till film 1, pdf, 0,3 mb

Frågor till film 2 – Käppalaverket

 • Vet du vart ditt avloppsvatten tar vägen när det har åkt ner i avloppet?
 • Vad kan ett avloppsreningsverk rena bort?
 • Varför måste avloppsvattnet renas?
 • Hur skulle det vara om avloppsreningsverk inte fanns?
 • Vad kan du göra för att göra det lättare för avloppsreningsverket att rena vattnet?
Frågor till film 2, pdf, 0,3 mb

Frågor till film 3 – Kretsloppet

 • Vad gör Käppalaverket mer än att rena avloppsvatten?
 • Efter att avloppsvattnet har renats finns det kvar något som kallas för slam. Vet du vad man kan använda det till?
 • Varför är det bra med biogasbussar?
Frågor till film 3, pdf, 0,3 mb

Dela sidan