Bilden visar en översiktsbild av avloppsvattnets kretslopp

Filmer och förslag på frågor

De flesta av oss tar ett fungerande avlopp för givet och det är vi på Käppalaförbundet som ser till att denna grundläggande samhällsfunktion fungerar. Men hur funkar det? Och hur kan du hjälpa till?

Här hittar du tre informationsfilmer som handlar om hur man använder avloppet på rätt sätt, hur avloppsreningen går till och vad som händer med de ämnen som vi renar bort. 

Till varje film finns det frågor som eleverna kan diskutera. Vi har också tagit fram förslag på uppgifter och experiment om avloppsrening. 

Använd gärna vårt material inför ett studiebesök på Käppalaverket.

Film 1: Du och avloppet

I den här filmen får du lära dig om vad man får spola ner i toaletten och vad som ska slängas i papperskorgen, vad avloppsvatten är och vart avloppsvattnet tar vägen när du har spolat hemma hos dig.

(Kan du inte se filmerna? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. På kappala.se/cookies kan du ändra dina inställningar. Välj ”Ändra ditt medgivande” och klicka i ”Marknadsföring”.)

Här hittar du frågor till film 1

Film 2: Käppalaverket

I den här filmen får du lära dig hur vi på Käppalaverket renar ditt och en massa andra människors avloppsvatten.

Här hittar du frågor till film 2

Film 3: Kretsloppet

I den här filmen får du lära dig vad som händer med de ämnen som vi renar bort ur avloppsvattnet och vad de ämnena kan användas till.

Här hittar du frågor till film 3

Dela sidan