Skolmaterial om avloppsrening

I vårt skolmaterial får du och dina elever lära er mer om hur avloppsrening fungerar och hur viktigt det är för vårt samhälle.

Bilden visar en översiktsbild av avloppsvattnets kretslopp

Filmer och förslag på frågor

Läs mer
Detaljbild på målade fiskar i Östersjön

Uppgifter och experiment

Läs mer
Bilden visar en del av vår utställning

Lärarhandledning och kunskapstest

Läs mer