Studiebesök

Här kan du boka ett studiebesök på vårt reningsverk, Käppalaverket. Du hittar också skolmaterial som du som är lärare kan använda för att förbereda eleverna inför ett studiebesök eller använda separat om ni inte har möjlighet att komma till oss.

Studiebesök på Käppalaverket

Studiebesök på Käppalaverket

Vi visar reningsverket och berättar hur det går till när avloppsvattnet renas och vad man själv kan göra för att bidra till en renare vattenmiljö.

Läs mer
Skolmaterial om avloppsrening

Skolmaterial om avloppsrening

I vårt skolmaterial får du och dina elever lära er mer om hur avloppsrening fungerar och hur viktigt det är för vårt samhälle.

Läs mer