Renovering luktreningsanläggning - Rinkebyskogen

Renovering luktreningsanläggning - Rinkebyskogen

Om projektet

Vi renoverar vår luktreningsanläggning i Rinkebyskogen i Danderyd. Anläggningen är en av flera som är placerade utmed Käppalaförbundets 65 kilometer långa tunnel som leder avloppsvatten från medlemskommunerna till Käppalaverket på Lidingö. Anläggningarna har två generella funktioner, att hålla ett undertryck i tunneln samt reducera lukt i närområdet kring anläggningens ventilationsutlopp.

Dagens barkfilter ska moderniseras och göras mer effektivt, och fläkten ska ersättas. Detta kommer att ge en mer driftsäker anläggning med förbättrad luktrening.   

Luktreduktionen i barkfilter bygger på naturliga processer där mikroorganismer i barken bryter ner svavelväte och andra luftföroreningar till koldioxid, vatten och biomassa. Luften från tunneln blåses ut genom barkfiltret med hjälp av en fläkt. Vi använder barkfilter för effektiv luktreducering på flera ställen utmed vår avloppstunnel.

Karta Rinkebyskogen.JPG

Kartan visar var anläggningen är belägen. Klicka här för att se den större.

Tidplan

Aktivitet

Tidplan

Förberedande arbeten.

November 2021

Nytt barkfilter.

December 2021

Installationer inne i byggnaden.

Januari-mars 2022

Arbetet kommer att utföras under vardagar kl. 07.00-16.00.

På gång just nu

November: Förstärkning av väg.

Påverkan på omgivning

Arbetet kommer att innebära visst buller. Under cirka två veckor av renoveringsperioden finns risk för luktstörning. För att minska den risken kommer det att finnas en provisorisk skorsten på plats. Ett område kommer att spärras av runt arbetsplatsen, men detta kommer inte att påverka möjligheten att nyttja elljusspåret.

Vi beklagar den olägenhet som närboende eventuellt kan uppleva i samband med renoveringsarbetet och hoppas på förståelse under den tid som arbetet pågår.

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefonnummer 08-766 67 00

 

* Bilden överst på sidan visar nuvarande barkfilter.

Dela sidan