Parkering för anställda

Parkering för anställda

Om projektet

Under de kommande åren bygger vi om och uppgraderar Käppalaverket. Reningsprocessen kommer att effektiviseras så att vi klarar skärpta utsläppsvillkor i vårt nya verksamhetstillstånd. Med en uppgraderad reningsprocess minskar utsläppen av kväve, fosfor och organiskt material betydligt, vilket är positivt för miljön i Östersjön. Samtidigt utökar vi kapaciteten så att verket kan rena avloppsvatten från betydligt fler än i dag, vilket möjliggör tillväxt och expansion i våra elva medlemskommuner. Samtidigt som vi uppgraderar Käppalaverket kommer vi också att bygga om våra verksamhetslokaler.

Under ombyggnadsperioden behöver Käppalaförbundet använda det egna området, bland annat ytan för nuvarande personalparkering, till entreprenörsetableringar varför det är nödvändigt med en personalparkering utanför området.

Vi bygger därför en ny parkering för Käppalaförbundets anställda vid Södra Kungsvägen, öster om Käppalaverket. Förbundet hyr marken av Bonver och har fått bygglov och marklov av Lidingö stad.

När ombyggnaderna av Käppalaverket och våra verksamhetslokaler är klara kommer ytan där parkeringen byggs att återställas.

Tidplan

Byggnationen beräknas pågå från mars till sommaren 2022. 

Arbetet kommer att utföras under vardagar, 07.00-19.00 måndag-torsdag, 07.00-16.00 på fredagar.

På gång just nu

Enklare markarbeten samt montering av elstolpar och belysning pågår under vecka 24-27. Därefter kommer ett staket runt parkeringsplatsen att sättas upp.

Påverkan på omgivning

Ett område kommer att spärras av runt byggarbetsplatsen. Arbetet kan ge upphov till buller i normal omfattning för byggnadsarbeten.

Framkomligheten på aktuell del av Södra Kungsvägen kommer tidvis att påverkas.

Här finns aktuell information om påverkan på omgivningen.

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefonnummer 08-766 67 00.

Dela sidan