Anläggningen Spisen

Anläggningen Spisen

Om projektet

Käppalaförbundets anläggning Spisen som ligger i slutet av Abborrstigen på Lidingö behöver renoveras. Detta görs för att säkerställa Spisens drift, och att anläggningen ska vara funktionell i minst 50 år framåt.

Renoveringen omfattar bland annat stigarschakt, byggnaden, ventilation i anläggningen och i tunneln samt VVS och el/automation.

Tidplan

Aktivitet

Tidplan

Förberedande arbeten.

16 maj-10 juni 2022

Projektet fortsätter eventuellt 2023 efter en förnyad behovsbedömning. 

2023

På gång just nu

Förberedande arbeten med byggnation av parkering och uppställningsyta för byggbodar har avslutats och Abborrstigen är öppen för trafik.

Påverkan på omgivning

Inga arbeten pågår vid anläggningen.

Här finns aktuell information om påverkan på omgivningen.

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefonnummer 08-766 67 00.

Dela sidan