Bilden visar en del av en eftersedimenteringsbassäng

Massbalans av mikroplaster på Käppalaverket

Käppalaförbundet genomför en massbalans av mikroplaster för att ta reda på hur flödet av mikroplaster ser ut genom olika delar av Käppalaverket. Resultaten kommer att visa hur stor mängd av mikroplasterna som hamnar i slammet och hur stor del som hamnar i utgående avloppsvatten.

Det finns relativt lite forskning om mikroplaster i avloppsreningsverk, men tidigare studier som har gjorts visar att cirka 99 procent av alla mikroplaster avskiljs innan de når recipienten. Ungefär 40 till 60 procent av dessa återfinns sedan i slammet, men det finns idag för lite forskning kring hur olika processer påverkar avskiljningen av mikroplaster för att säkert kunna uttala sig om det.

Käppalaförbundet har tidigare deltagit i ett projekt tillsammans med andra avloppsreningsverk för att ta reda på massbalansen av mikroplaster i Käppalaverket. I det projektet genomförde vi provtagningar på bland annat inkommande, orenat avloppsvatten och utgående, renat avloppsvatten. Nu följer vi upp den studien genom att ta nya prover på inkommande avloppsvatten där vi lägger till fler provtagningspunkter för att ta reda på var i reningsprocessen mikroplasterna avskiljs.

I detta projekt kommer vi att ta prover på vårt inkommande avloppsvatten innan och efter det har passerat våra rengaller, där allt rens avlägsnas. Vi kommer också att ta prover på tvättvattnet från renset, för att se hur mycket mikroplaster som återförs till avloppsvattnet den vägen. Förhoppningen är att studien ska ge en massbalans av mikroplaster i Käppalaverket, samt visa var i verket som mikroplaster avskiljs.

Projektet pågår under hela 2021. Resultatet kommer att presenteras i en rapport. 

Dela sidan