Bilden är en illustration som visar ett @-tecken

Skicka e-faktura till Käppalaförbundet

Alla fakturor som skickas till Käppalaförbundet ska vara elektroniska

Käppalaförbundet tar enbart emot elektroniska leverantörsfakturor i enlighet med lagkravet som gäller från den 1 april 2019. Undantag är avtal som har ingåtts innan den 1 april 2019 där inga krav ställs på e-faktura.

Observera att PDF inte är ett godkänt format på e-faktura.

E‐faktura

Vi använder oss av Pagero som tjänsteleverantör för att ta emot fakturor. Vi identifieras genom vårt organisationsnummer 222000-0117.

Har ni ingen lösning för att skicka e‐faktura kan bland annat Pagero hjälpa er att snabbt och smidigt komma igång med hjälp av deras tjänster. Har ni redan en lösning för att skicka e‐faktura ber vi er att kontakta er operatör för att beställa en koppling till oss.

Dela sidan