Energi och värme

Utgående renat vatten

Det renade avloppsvattnet som går ut i Halvkakssundet har en medeltemperatur på 13 °C och kan användas i fjärrvärmeproduktion (RAV-värme).

Med värmepumptekniken går det att kyla ner avloppsvattnet samtidigt som den energi som vattnet innehåller tas tillvara. Idag levererar vi ca 2GWh/år energi från renat avloppsvatten till Stockholm Exergi AB för fjärrvärmeproduktion och distribution till bostäder på Lidingö, men vi har en ambition att merparten av energin tas tillvara i framtiden. Utvinning av spillvärme från Käppalaverket skulle ha uppenbara miljöeffekter genom att en outnyttjad befintlig energikälla tas till vara och nyttiggörs. Spillvärmen kan också ersätta energikällor med större miljö- och klimatpåverkan, såsom förbränningsbaserade energikällor.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier