Energi och värme

Utgående renat vatten

Det renade avloppsvattnet som går ut i Halvkakssundet har en medeltemperatur på 13 °C och kan användas i fjärrvärmeproduktion (RAV-värme).

Med värmepumptekniken går det att kyla ner avloppsvattnet samtidigt som den energi som vattnet innehåller tas tillvara. Idag levererar vi ca 2GWh/år energi från renat avloppsvatten till Stockholm Exergi AB för fjärrvärmeproduktion och distribution till bostäder på Lidingö, men vi har en ambition att merparten av energin tas tillvara i framtiden. Utvinning av spillvärme från Käppalaverket skulle ha uppenbara miljöeffekter genom att en outnyttjad befintlig energikälla tas till vara och nyttiggörs. Spillvärmen kan också ersätta energikällor med större miljö- och klimatpåverkan, såsom förbränningsbaserade energikällor.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier