Eftersedimenteringsbassäng i Käppalaverket

Avloppsrening

Varje dag tar vi på Käppalaverket hand om avloppsvatten från över en halv miljon människor. Vattnet rinner till verket via ett sex mil långt tunnelsystem. Det kommer från hushåll, skolor, industrier, kontor och sjukhus i de elva kommuner som gemensamt äger Käppalaverket. Allt detta avloppsvatten måste renas för att sjöar och skärgård inte ska ta skada.

Käppalaverket är en underjordisk anläggning. Avloppsreningen sker i stora salar som är insprängda i berg. Här renar vi cirka 50 miljoner kubikmeter avloppsvatten varje år. Genom mekanisk, biologisk och kemisk rening tar vi bort slam, fosfor och kväve ur avloppsvattnet. Processen sker i flera reningssteg och tar ett till två dygn. Därefter släpps vattnet ut i Östersjön och återgår till naturens eget kretslopp.

Vår viktigaste produkt är det renade vattnet. Men förutom renat vatten ger processen också en bonus i form av användbara restprodukter; slam, biogas och värme. Slammet innehåller näringsämnen och kan efter kvalitetskontroll användas som gödsel i jordbruket och för jordtillverkning. Biogasen används som fordonsbränsle till SL:s bussar. Med hjälp av värmepumpteknik kan vi kyla ner avloppsvattnet och samtidigt ta tillvara energin som det innehåller och använda för fjärrvärmeproduktion.

Genom att klicka på länkarna nedan och i menyn till vänster får du lära dig mer om hur avloppsreningen fungerar.

Käppalaverket

Reningsprocessen

Här ser du de olika reningsstegen som avloppsvattnet passerar i Käppalaverket innan det släpps ut i Östersjön.
Reningsprocessen
Frågor och svar

Frågor och svar om avloppsrening

Här hittar du svar på vanliga frågor om avloppsrening.
Frågor och svar om avloppsrening
Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier