Lärarhandledning

I vårt skolmaterial får du och dina elever lära er mer om hur avloppsrening fungerar och hur viktigt det är för vårt samhälle, men också om hur allt går runt i ett kretslopp och hur ni själva bidrar till kretsloppet.

Materialet är tänkt att användas som en del av det förberedande arbetet inför ett studiebesök på Käppalaverket och/eller som en del i ert arbete med miljö och vatten. Nivån är anpassad efter mellanstadiet årskurs 4.

Ett studiebesök på Käppalaverket bygger mycket på dialog mellan guiden och eleverna. Genom att använda er av vårt skolmaterial blir klassen mer förberedd och kan ställa fler frågor.

Så här är materialet upplagt

Materialet är indelat i tre områden:

  • Du och avloppet
  • Käppalaverket
  • Kretsloppet

Till varje område finns en kort informationsfilm samt frågor kopplade till filmen.
Det finns också förslag på ett antal uppgifter och experiment om avloppsrening och kretslopp. Dessa kan ni göra antingen före eller efter ert studiebesök hos oss.

Om du vill kolla av elevernas kunskaper finns dessutom ett enkelt test som de kan fylla i.

Du hittar länkar till allt material längst ner på sidan.

Vi tar gärna emot din återkoppling på skolmaterialet. Mejla dina synpunkter till kappala@kappala.se.

Förslag på lektionsupplägg

Vi räknar med att det behövs cirka en timme för att ni ska hinna se alla filmer och svara på frågorna. Vill ni göra uppgifter eller experiment krävs ytterligare tid.

Inledning

Om det är första gången du pratar om vatten och avlopp med din klass kan du fånga upp elevernas kunskaper om ämnet genom att exempelvis fråga: Vad tänker ni på om jag säger avlopp?

Film 1 - Du och avloppet

Börja med att visa film 1 – Du och avloppet. Introducera filmen genom att säga att eleverna nu ska få lära sig om vad avlopp är och hur man använder avloppet på rätt sätt. Filmen är cirka 1 minut lång.

Dela sedan in klassen två och två eller i grupper och låt dem diskutera och reflektera över filmens innehåll. Ge eleverna de frågor vi har tagit fram till filmen och låt dem fylla i svaren.

Du hittar länkar till filmen och frågorna längst ner på sidan.

Film 2 - Käppalaverket

Visa därefter film 2 – Käppalaverket. Introducera filmen genom att säga att eleverna nu ska få reda på vad som händer med vattnet när det kommer fram till avloppsreningsverket. Filmen är cirka 2 minuter lång.

Dela sedan in klassen två och två eller i grupper och låt dem diskutera och reflektera över filmens innehåll. Ge eleverna de frågor vi har tagit fram till filmen och låt dem fylla i svaren.

Du hittar länkar till filmen och frågorna längst ner på sidan.

Film 3 - Kretsloppet

Visa till sist film 3 – ”Kretsloppet”. Introducera filmen genom att säga att eleverna nu ska få reda på vad Käppalaverket gör mer än att rena avloppsvattnet. Filmen är cirka 1 minut lång.

Dela sedan in klassen två och två eller i grupper och låt dem diskutera och reflektera över filmens innehåll. Ge eleverna de frågor vi har tagit fram till filmen och låt dem fylla i svaren.

Du hittar länkar till filmen och frågorna längst ner på sidan.

Skriv upp frågor och ta med till studiebesöket

Skriv gärna ner de frågor som uppkommer under diskussionerna och ta med till studiebesöket, eller mejla frågorna till oss på kappala@kappala.se

Gör uppgifter och experiment

För att bygga på kunskaperna ytterligare kan du låta eleverna göra en eller flera av våra uppgifter och experiment. De fungerar att göra antingen före eller efter ett studiebesök på Käppalaverket.

Testa kunskaper

Om du vill kolla av elevernas kunskaper kan du använda vårt enkla test.

Länkar till vårt material

Filmer
Frågor kopplade till filmerna
Uppgifter och experiment 
Kunskapstest

 

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier