Så renar vi avloppsvattnet

Avloppsvattnet som vi renar på Käppalaverket kommer från bland annat toaletter, tvättmaskiner och duschar. Det är det vatten som du använder för att tvätta, diska och spola. När vattnet kommer till reningsverket renar vi bort kiss, bajs, toapapper, schampo, tvättmedel med mera.

Avloppsvattnet förs genom ledningar och tunnlar under marken på väg mot Käppalaverket. Med vattnet åker bajs, kiss, diskvatten och en massa annat som du och en halv miljon andra människor spolar ned i toaletten och avloppet.

Silhallen

Några timmar efter att du har spolat i toaletten kommer vattnet fram till Käppalaverket. Först silas det genom ett galler för att få bort allt som inte är vatten. Det kan vara allt från toapapper till tamponger, tops, bindor, godispapper och bomull. Tänk på att vi endast vill ha kiss, bajs och toapapper från din toalett.

Luftrening

Illaluktande lukt tas bort i en reningsanläggning.

Sandfång

Här rensar vi bort kattsand, kaffesump och sand från vägar som annars skulle vara i vägen senare i reningsprocessen.

Försedimentering

I försedimenteringen rinner vattnet sakta. Sedimentering betyder att sådant som är för tungt för att flyta sjunker vilket innebär att det litet tyngre skräpet sjunker till botten och bildar slam. Slam bildas av bajs och annat naturligt skräp. Slammet kan så småningom användas som gödsel. Fett som kommer från till exempel stekpannor flyter upp och lägger sig på vattenytan.

Biobassäng

I biobassängen bor det bakterier som är så små att det behövs mikroskop för att se dem. Bakterier bryter ned organiska föroreningar och äter fosfor. Bakterierna stannar i slammet som bildas på botten. Kväve förvandlas till kvävgas och pyser ut i luften. Det är väldigt bra att bakterierna gör allt detta, för det vi måste rena bort från vattnet är nämligen organiska föroreningar, fosfor och kväve.

Eftersedimentering

I eftersedimenteringen rinner vattnet sakta igen så att slammet hinner sjunka till botten. En del av slammet pumpas tillbaka till biobassängen, där bakterierna i slammet får fortsätta kalasa på fosfor och kväve. Det slam som är kvar förs vidare till slambehandlingen.

Kemisk fällning

Nu gör vi en sista ansträngning för att rena bort så mycket fosfor som möjligt. Vi tillsätter ett kemiskt ämne, en så kallad fällningskemikalie, som binder fosfor i avloppsvattnet så det inte åker vidare ut i naturen. Fällningskemikalien gör att fosforn bildar flockar. Det betyder att flera små delar av fosfor klumpas ihop och sjunker till botten.

Sandfilter

Vattnet från eftersedimenteringen filtreras genom sand. Sista chansen att fånga upp de partiklar som klarat sig genom reningsprocessen. Det renade vattnet släpps sedan ut på 45 meters djup i Halvkakssundet utanför Käppalaverket.

Resursutvinning: slam, biogas och värme

Slammet som Käppalaverket renar bort från vattnet går att använda igen. Det insamlade slammet skickas till en rötkammare. I den syrefria och varma rötkammaren bryts slammet ned av bakterier, sedan kan det användas som gödsel på åkermark. I processen bildas också biogas som vi förbättrar till fordonsgas. Fordonsgasen används som bränsle till SL:s bussar. Den biogas som blir över bränns i gaspannor och värmer upp hus på Lidingö.

Mer information