Skärgårdsundersökningar

Sedan många år bedriver Stockholm Vatten, Käppalaförbundet, Nacka, Stockholms, Värmdö och Vaxholms kommuner gemensam undersökning av Stockholms skärgård. Fokus ligger på skärgården som recipient för de tre stora avloppsreningsverken som Stockholm Vatten och Käppalaförbundet driver. 

 • Skärgårdsundersökningen 2019

  Skärgårdens vatten påverkas framförallt av tre faktorer; (1) Mälaren, som bidrar till ett sött ytvatten, (2) tre stora avloppsreningsverk (Bromma, Henriksdal och Käppala), som bildar en utåtgående ström med renat avloppsvatten på ca 10-20 meters djup, samt (3) en inåtgående bottenström med salt vatten som har sitt ursprung i de yttre delarna av skärgården och Östersjön. Dessa faktorer samspelar och bidrar tillsammans till de huvudsakliga villkoren för ett rikt liv under ytan i skärgården.
  Skärgårdsundersökningen 2019 
 • Skärgårdsundersökningen 2018

  Skärgårdens vatten påverkas framförallt av tre faktorer; (1) Mälaren, som bidrar till ett sött ytvatten, (2) tre stora avloppsreningsverk (Bromma, Henriksdal och Käppala), som bildar en utåtgående ström med renat avloppsvatten på ca 10-20 meters djup, samt (3) en inåtgående bottenström med salt vatten som har sitt ursprung i de yttre delarna av skärgården och Östersjön. Dessa faktorer samspelar och bidrar tillsammans till de huvudsakliga villkoren för ett rikt liv under ytan i skärgården. Årets mätningar innehåller fysikalisk-kemiska mätningar och undersökningar av växt- och djurplankton, samt bottenfauna.
  Skärgårdsundersökningen 2018 
 • Skärgårdsundersökningen 2017

  Skärgårdens vatten påverkas framförallt av tre faktorer; (1) Mälaren, som bidrar till ett sött ytvatten, (2) tre stora avloppsreningsverk (Bromma, Henriksdal och Käppala), som bildar en utåtgående ström med renat avloppsvatten på ca 10-20 meters djup, samt (3) en inåtgående bottenström med salt vatten som har sitt ursprung i de yttre delarna av skärgården och Östersjön. Dessa faktorer samspelar och bidrar tillsammans till de huvudsakliga villkoren för ett rikt liv under ytan i skärgården. Årets mätningar innehåller fysikalisk-kemiska mätningar och undersökningar av växt- och djurplankton.
  Skärgårdsundersökningen 2017 
 • Skärgårdsundersökningen 2016

  Skärgårdens vatten påverkas av tre faktorer; (1) Mälaren, som bidrar till ett sött ytvatten, (2) tre stora avloppsreningsverk (Bromma reningsverk, Henriksdals reningsverk och Käppalaverket), som bildar en utåtgående ström med renat avloppsvatten på ca 10-20 meters djup, samt (3) en inåtgående bottenström med salt vatten som har sitt ursprung i de yttre delarna av skärgården och Östersjön. Dessa faktorer samspelar och bidrar tillsammans till de huvudsakliga villkoren för ett rikt liv under ytan i skärgården. Årets mätningar innehåller både fysikalisk-kemiska mätningar och undersökningar av växt- och djurplankton, samt bottenfauna.
  Skärgårdsundersökningen 2016 
 • Så mår Svealandskusten 2015

  Nu finns årets rapport från Svealands kustvattenvårdsförbund färdig. Rapporten Svealandskusten 2015 sammanfattar miljötillståndet längs vår kust, och innehåller många läsvärda artiklar. Läs bland annat om: Tillståndet längs kusten, allt om sommarens algblomning, från skitbärarkäringar till moderna reningsverk, miljögifter i fisk och sediment samt sjöfåglar med problem.
  Svealandskusten 2015 8.0 MB
 • Skärgårdsundersökningen 2014

  Skärgårdens vatten påverkas av framför allt tre faktorer; 1) Mälaren, som bidrar till ett sött ytvatten, 2) Avloppsreningsverken (Henriksdals reningsverk, Bromma reningsverk och Käppalaverket) som bildar en utåtgående ström med renat avloppsvatten på 10-20 meters djup, samt 3) en inåtgående bottenström med salt vatten som har sitt ursprung i de yttre delarna av skärgården och Östersjön.
  Skärgårdsrapporten 2014 25 MB

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier