Revaqrapporter

Här presenteras den senaste Revaqrapporten. Alla Revaq-certifierade reningsverk avrapporterar sitt arbete och resultat till certifieringsorganet SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

  • Implications of proposed restrictions regarding sludge use on farmland for the Käppala WWTP

    De föreslagna begränsningarna i Naturvårdsverkets nya slamförordning, i kombination med hårdare krav från Revaq, gör att det finns risk att förbundet inte kommer att klara de satta tröskelvärdena för att få sprida slam på åkermark. Därför undersöker förbundet alternativa metoder till slamspridning på åkermark där fosforn fortfarande kan återvinnas. Bland annat har man gjort en LCA-utredning som undersöker vilken alternativ metod som ger minst miljöpåverkan.
    Implications of proposed restrictions regarding sludge use on farmland for the Käppala WWTP 
  • Revaq årsrapport 2014

    Denna årsrapport är en sammanfattning av arbetet vid REVAQ-certifierade reningsverk under år 2014. Reningsverken avrapporterar sitt arbete och resultat till certifieringsorganet SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
    Revaq årsrapport 2014 

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier